Javada Multi Layer Öğrenme Modeli ile XOR Kapısını Öğrenme

Merhaba arkadaşlar,geçen yazıda single layer(perceptron) modeli ile or ve and kapısını programa öğretmiştik.Önceki  proplem kümelerini bir doğru ile bölebildiğimiz için tek bir çizgi(katman) yetiyordu.Fakat XOR tek bir doğruyla(katmanla) ayrılamadığı için bu sorunun çözümünde birden fazla katman kullandık.Kodu sonra daha detaylı açıklarım ve güncellerim..Şimdilik kodlar şunlar:

[php]

import java.util.ArrayList;

public class MultiLayer_XOR {

static ArrayList<String> arrInput = new ArrayList<>();
static ArrayList<Integer> arrOutput = new ArrayList<>();
static double alfa, beta, sonuc, sonucA, sonucB;

static double weightA1 = .5, weightA2 = .5, weightB1 = .5, weightB3 = .5;
static double thresholdA = .5, thresholdB = .75, thresholdSon = .25;

public static void main(String[] args) {
arrInput.add("0.0");
arrInput.add("0.1");
arrInput.add("1.0");
arrInput.add("1.1");

arrOutput.add(0);
arrOutput.add(1);
arrOutput.add(1);
arrOutput.add(0);

karsilastir();
}

public static void karsilastir() {
for (int i = 0; i < arrInput.size(); i++) {
String strInput = arrInput.get(i) + "";
int noktaIndex = strInput.indexOf(".");
int a = Integer.parseInt(strInput.substring(0, noktaIndex));
int b = Integer.parseInt(strInput.substring(noktaIndex + 1, strInput.length()));
System.out.println("A : " + a);
System.out.println("B : " + b);
sonucA = ((a * weightA1) + (b * weightA1)) >= thresholdA ? 1 : 0;
sonucB = ((b * weightB1) + (a * weightB1)) >= thresholdB ? 1 : 0;
System.out.println("SonucA : " + sonucA);
System.out.println("SonucB : " + sonucB);

sonuc = ((sonucA * .5) + (sonucB * -.5)) >= .25 ? 1 : 0;
if (arrOutput.get(i) == sonuc) {
System.out.println("Input =" + a + "," + b + " ==> Beklenen : " + arrOutput.get(i) + " ==> Output : " + (int) sonuc + " True");
} else {
System.out.println("Input =" + a + "," + b + " ==> Beklenen : " + arrOutput.get(i) + " ==> Output : " + (int) sonuc + " False");
}

System.out.println("----------------");

}
}

}

[/php]

Output:

A : 0
B : 0
SonucA : 0.0
SonucB : 0.0
Input =0,0 ==> Beklenen : 0 ==> Output : 0 True
----------------
A : 0
B : 1
SonucA : 1.0
SonucB : 0.0
Input =0,1 ==> Beklenen : 1 ==> Output : 1 True
----------------
A : 1
B : 0
SonucA : 1.0
SonucB : 0.0
Input =1,0 ==> Beklenen : 1 ==> Output : 1 True
----------------
A : 1
B : 1
SonucA : 1.0
SonucB : 1.0
Input =1,1 ==> Beklenen : 0 ==> Output : 0 True
----------------
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Leave a Comment

to top