Javada Foreach(Geliştirilmiş For Döngüsü)

Merhaba arkadaşlar,eğer javayla uğraşmışsanız etrafınızda javanın eksik taraflarının olduğunu iddia eden bazı arkadaşlar olabilir.Bu iddialarının kimileri doğru,kimileri yanlıştır.Biz bugün yanlış olan bir tanesine değinip javada yok denilen foreach in kullanımını göstereceğiz.

foreach komutu bir dizinin,koleksiyonun(herhangi bir nesne olabilir) elemanları üzerinde index belirtmeden dolaşmaya yarar.Java direkt olarak foreach  komutunu kullanmaz,fakat Java 5 ile gelen geliştirilmiş for döngüsü(enhanced for loop) ile bu işlemi yapmamızı sağlar.Kullanımı şöyledir:

for ( TipTuru tip : Koleksiyon ){

//komutlar

}

Şimdi bu komutun sağladığı yararları anlatmak için öncelikle for döngüsü ile bir dizinin elemanlarını dolaşalım ve elemanlarını toplayıp ekrana yazalım..

[php]

int[] arrSayilar ={1,2,3,4,5};

int toplam=0;

for(int i =1;i<5;i++){ // i<5 yerine " i<arrSayilar.lenght " de yazılabilirdi

toplam =toplam +arrSayilar[i]; // veya " toplam +=arrSayilar[i]; " de yazılabilirdi.

}

System.out.println("Dizinin Elamanları Toplami = "+toplam); //Çıktı =14

[/php]

Şimdi normalde bu dizinin elemanlarının toplamı 1+2+3+4+5 =15 iken burda 14 yazdı.Neden ? Çünkü programcı javada indexlerin 0 dan başladığını unutup,for döngüsünü 1 den başlattı(int i =0).Bu yüzden program derleme hatası vermeden çalıştı,fakat yanlış çalıştı.Şimdi bunu geliştirilmiş for döngüsü ile yapalım.

[php]

int[] arrSayilar ={1,2,3,4,5};

for(int sayi:arrSayilar){

toplam = toplam+sayi;

}

&nbsp;

System.out.println("Dizinin Elemanları Toplami = "+toplam); //Çıktı = 15

[/php]

Gördüğünüz gibi geliştirilmiş for döngüsü bizi indexlerle uğraştırmadan işlem yapmamızı sağlıyor ve bu da hata yapmamızı bir nebze azaltıyor.Ayrıca kodumuz daha okunaklı ve anlaşılır oluyor..

 

Leave a Comment

to top