Javada Basit Pazarlama Programı

Merhaba arkadaşlar bugün 1.sınıfta java ödevinde yapmış olduğum bir kodu paylaşacağım.

Ödev  şu: 4 çeşit ürün,5 adet de satıcı olacak.Program önce bu verileri girecek,sonra ürün satma işlemini yapacak ve istenirse de hangi satıcının kaç ürün sattığı sorgulanabilecek.

Ben o zamanlar biraz uğraşmak için robot kütüphanesini kullanarak verileri girdikten sonra konsol ekranını temizlemiştim.Bunu yaparken Thread den extend ettiğim(kalıttığım) bir classı da kullanmıştım.Biraz değişik şeyler denediğimi anlıyorum şu an koda baktığımda ve biraz da acemiliğimi görüyorum..

<editor-fold…> şeklinde olan yerler blokları isimlendirmek için kullanılıyor.Netbeans de “fcom” yazıp “Tab” tuşuna basarsanız otomatikmen bir blok oluşturup bunu isimlendirecektir.Böylelikle kodlarınız daha düzenli durur.

Kodları şöyle arkadaşlar;

Main Sınıfı:

[java]
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Kutuphaneler">
import java.awt.AWTException;
import java.awt.Robot;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

//</editor-fold>

public class impROS_Pazarlama {

public static int[] satisSayisi0 = {0, 0, 0, 0, 0};
public static int[] satisSayisi1 = {0, 0, 0, 0, 0};
public static int[] satisSayisi2 = {0, 0, 0, 0, 0};
public static int[] satisSayisi3 = {0, 0, 0, 0, 0};
public static String urunler[] = new String[5];
public static Scanner giris = new Scanner(System.in);

public static void main(String[] args) throws InterruptedException, AWTException {
yaz("impROS Pazarlama A.S ne Hosgeldiniz");
String isim[] = new String[4];

int secilen1, secilen2, secim;
urunGir(urunler);
//  System.out.println(Arrays.toString(urunler)+"");

System.out.println("Urunler = " + Arrays.toString(urunler) + "");
//yaz("calisti2");
saticiGir(isim);
System.out.println("Satici İsimleri = " + Arrays.toString(isim) + "");
while (1 == 1) {
secim = menu();
if (secim == 1) {
yaz("Lutfen Urunu satan saticiyi seciniz");
secilen1 = listele(isim, "Satici") - 1;
yaz("Lutfen Satmak İstediginiz Urunu seciniz");
secilen2 = (listele(urunler, "Urun")) - 1;
urunArtir(secilen1, secilen2);

} else if (secim == 2) {
yaz("Lutfen Urunu satan saticiyi seciniz");
secilen1 = listele(isim, "Satici") - 1;
saticiSorgulama(secilen1);

} else if (secim == 3) {
yaz("impROS Pazarlama A.S iyi Gunler Diler..Tekrar Bekleriz..");
System.exit(0);
}
}
}

//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Yazi Yazma Metodu">
public static void yaz(String yazi) {
System.out.println(yazi);
}
//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Urun Gir">

public static void urunGir(String[] urunler2) throws InterruptedException, AWTException {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
yaz((i + 1) + ".Urunun Adini Giriniz");
urunler2[i] = giris.next();
}

}
//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Satici Gir">

public static void saticiGir(String[] saticilar) throws InterruptedException, AWTException {
for (int i = 0; i < 4; i++) {
yaz((i + 1) + ".Saticinin Adini Giriniz");
saticilar[i] = giris.next();
}
ekranSil();
}
//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Menu">

public static int menu() {

Scanner giris2 = new Scanner(System.in);
int secim = 0;
System.out.println("Lutfen Seciminizi Yapiniz\n1.Urun Sat\n2.Satici Sorgula\n3.Cikis");
secim = giris2.nextInt();

return secim;
}
//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Ekrani Silme">

public final static void ekranSil() throws InterruptedException, AWTException {//ctrl+l ekrani siliyor
{
ThreadB b = new ThreadB();
b.start();
synchronized (b) {
try {
try {
Robot klavye = new Robot();
klavye.keyPress(17);
klavye.keyPress(76); //  L ye bas.
klavye.keyRelease(17);
klavye.keyRelease(76);
} catch (AWTException ex) {
System.err.println("Hata :"+ex.getMessage());
}
b.wait();

} catch (InterruptedException e) {
yaz("hata");
}

yaz("** impROS Pazarlama A.S **");
}
}

//Runtime.getRuntime().exec("cls");
}
//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Listele">

public static int listele(int[] dizi, String isim) {
for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
yaz((i + 1) + ". " + isim + " = " + dizi[i]);
}
int secim = giris.nextInt();
return secim;
}

public static int listele(String[] dizi, String isim) {
for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
yaz((i + 1) + ". " + isim + " = " + dizi[i]);
}
int secim = giris.nextInt();
return secim;
}
//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Urun Artirma">

public static void urunArtir(int kisi, int urun) {
if (kisi == 0) {
satisSayisi0[urun]++;
} else if (kisi == 1) {
satisSayisi1[urun]++;
} else if (kisi == 2) {
satisSayisi2[urun]++;
} else if (kisi == 3) {
satisSayisi3[urun]++;
}
yaz("Urun Kaydi Basarili");
}

//</editor-fold>
//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Satici Sorgulama">
public static void saticiSorgulama(int kisi) {
if (kisi == 0) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
yaz(urunler[i] + " ==> " + satisSayisi0[i] + " Tane Satildi.");
}
} else if (kisi == 1) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
yaz(urunler[i] + " ==> " + satisSayisi1[i] + " Tane Satildi.");
}
} else if (kisi == 2) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
yaz(urunler[i] + " ==> " + satisSayisi2[i] + " Tane Satildi.");
}
} else if (kisi == 3) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
yaz(urunler[i] + " ==> " + satisSayisi3[i] + " Tane Satildi.");
}
}
}
//</editor-fold>

}
[/java]

Thread8 Sınfı:

[java]
class ThreadB extends Thread {

    int toplam;

    @Override
    public void run() {
        synchronized (this) {
            for (int i = 0; i < 4950; i++) {
                toplam += i;
            }
            notify();
        }
    }
}
[/java]

Leave a Comment

to top