Java-Hem Asal Hem Fibonacci Sayıları Bulma

Merhaba arkadaşlar bugün yine bir java sorusunu çözeceğiz.Sorumuz şöyle:

Soru:[1-100] aralığındaki tamsayılardan hem asal sayı olan hem de aynı zamanda bir Fibonacci sayısı olan sayıları bir dizi içerisinde verecek programın algoritmasını yazınız..

Soru çözümüz de şöyle,açıklamayı sonra zaman bulursam yapmayı düşünüyorum..

[php]

import java.util.ArrayList;

public class AsalFibonacci {

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Integer> arrAsallar = asalSayilar(100);
        ArrayList<Integer> arrFibonacci = fibonachiSayilar(100);
        for (int i = 0; i < arrFibonacci.size(); i++) {
            if (arrAsallar.contains(arrFibonacci.get(i))) {
                System.out.println("Hem Asal,Hem Fibonacci : " + arrFibonacci.get(i));
            }
        }
    }

    public static ArrayList<Integer> fibonachiSayilar(int sayiSinir) {
        ArrayList<Integer> arrFibonacci = new ArrayList<>();
        int sayi = 1;
        int oncekiSayi = 1;
        int sonrakiSayi = sayi + oncekiSayi;
        while (sayi <= sayiSinir) {
            arrFibonacci.add(sayi);
            oncekiSayi = sayi;
            sayi = sonrakiSayi;
            sonrakiSayi = oncekiSayi + sayi;
        }
        return arrFibonacci;
    }

    public static ArrayList<Integer> asalSayilar(int sayiSinir) {
        boolean AsalMi = true;
        ArrayList<Integer> arrAsallar = new ArrayList<>();
        for (int i = 2; i <= sayiSinir; i++) {
            AsalMi = true;
            for (int j = 2; j < i; j++) {
                if (i % j == 0) {
                    AsalMi = false;
                    break;
                }
            }
            if (AsalMi) {
                arrAsallar.add(i);
            }
        }
        return arrAsallar;
    }
}

[/php]

Leave a Comment

to top