Java Asal Sayı Bulma

Javada asal sayı bulma kodunu paylaşıyorum arkadaşlar.İsteyen düzenleyerek daha hızlı bir hale getirebilir..

[java]
import java.util.Scanner;

public class asalsayi {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Bir sayi giriniz");
        Scanner tara=new Scanner(System.in);
        int sayi=tara.nextInt();
        int sayac = 0;
        if(sayi<1){
            System.out.println("1 den buyuk sayilar, asal sayi olabilir");
        }
        else{
            for(int i=1;i<=sayi;i++){
                int kalan=sayi%i;
                if(kalan==0){
                sayac++;
            }
            }
                if(sayac==2){
                    System.out.println("Sayi asaldir");
                }
                else{
                    System.out.println("Sayi asal degildir");
                }
        }

    }

}
[/java]
Tags: , ,

Leave a Comment

to top