C de Öğrenci Notuna Göre Başarı Durumunu Hesaplama

Merhaba arkadaşlar,şimdi de şu soruyu çözeceğiz:

Soru:Bir öğrencinin 10 adet quiz puanı aşağıda verilen dizide bulunmaktadır.Bu öğrencinin başarılı olabilmesi için quiz puanlarının ortalaması 15 olmalıdır.Bu öğrencinin başarılı olup olmadığını ortalaması ile birlikte ekrana yazan programı C dilinde yazınınz.İşlemler dizi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Öğrenci Notları ==> 10 30 20 20 15 25 10 10 15 10

Soruyu çözmek için önce int türünde bir dizi tanımlayıp notları girdik.Ardından bir for döngüsü ile diziyi dolaştık ve her bir elemanı ortalama adlı değişkenin üzerine ekledik.Notların toplamını aldıktan sonra da bunu quiz sayısına böldük ve gerçek quiz ortalamasını bulduk.Sonra eğer ortalama 15 den büyük veya eşitse başarılı olduğunu,değilse başarısız olduğunu yazdık.Kodlarımız şöyle :

[C]

//impROS

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(){
float ortalama=0;
int arrNotlar[] ={10,30,20,20,15,25,10,10,15,10};
for(int i=0;i<10;i++){
ortalama +=arrNotlar[i];
}
ortalama /=10;
if(ortalama >=15){
printf("Basarili.Ortalama : %f",ortalama);
}else{
printf("Basarisiz.Ortalama : %f",ortalama);
}

}

[/C]

Leave a Comment

to top