Java Math Sınıfı Fonksiyonları

Merhaba arkadaşlar.Bugün javada  Math sınıfının fonksiyonları anlatmaya çalışacağım.

Math sınıfı önemlidir,çünkü matematiksel bir çok işlemi bize hazır olarak sunar ve bir çok programlama dilinde benzer şekilde kullanılır.Math sınıfı fonksiyonları bize belirli bir değer döndür.Bildiğimiz üzere değer dönderme işlemi ” return ” ifadesiyle yapılıyordu.Biz istersek programda dönderilen bu değerleri System.out.println() metodunu kullanıp ekrana yazabiliriz veya bir değişken içerisinde saklayabiliriz.Eğer değişken içerisinde saklamak istersek ;değişkenimizin ,fonksiyonun dönderdiği değer türüyle aynı olmasına dikkat etmemiz gerekir.Örneğin karekök olma fonksiyonumuz olan  Math.sqrt() , double türünde değer dönderiyor.Biz bu dönderilen değeri  bir değişkene atamak istersek şöyle yaparız;

int a =25;
double karekok = Math.sqrt(a);// karekok degiskeninde artık 5.0 değeri var

Şimdi de bu dönderilen değeri direkt ekrana yazalım;

<pre>System.out.println("25\'in karekökü = "+Math.sqrt(25)); //Çıktı : 25 in karekökü = 5.0</pre>

 

Şunu unutmayalım  ki Math sınıfının fonksiyonları sadece  gönderilen değerin kopyası ile(by pass value) işlem yapar.Yani asıl değişkenin içeriğini değiştirmez.Siz  ” int a =25; ” diye bir değişken tanımlayıp,  ” Math.sqrt(a); ”   dediğinizde Math sınıfı size  5.0 değerini dönderir,fakat a nın içeriği hala 25 tir.Çünkü Math sınıfı a’nın kendisiyle değil,bir kopyasıyla işlemleri gerçekleştirmiştir.

int a=25;
System.out.println("a\' karekökü = "+Math.sqrt(a)); //Çıktı : 25 in karekökü = 5.0</pre>
<pre>System.out.println("a  = "+a); //Çıktı : a = 5</pre>
<pre>

Ek olarak bu fonksiyonların hangi tür ve kaç tane parametre aldığını,hangi türden değer dönderdiğini öğrenmek için ctrl tuşuna basılı tutarken o fonksiyonun üzerine gelin.Açılan pencerede size metot hakkında ipucu verecektir.
Eğer isterseniz ctrl ye basılı tutarken o fonksiyonun üzerinde tıklarsanız arkaplanda o metodun olduğu sınıfa gidersiniz ve kodu ayrıntılı görme imkanınız olur.Ayrıca bir fonksiyon birden fazla parametreyle tanımlanmış olabilir.(Overload)
Yani bir metot parametre olarak (int,int) değeri alıyorken,aynı zamanda (double,double) parametrelerini de alabilir.Eğer overload konusunu bilmiyorsanız Google Amca ya sormanızı tavsiye ederim.

Bu kadar teorik bilgiden sonra şimdi bu sınıfın önemli bir kaç fonksiyonuna ve sabitine göz atalım:

 

1.Math.max(a,b) ==> a ve b den büyük olanı dönderir.Örnek:

int a = 4,b=5;
Math.max(a,b); // 5  dönderir

 

 

2.Math.min(a,b) ==> a ve b den küçük olanı dönderir.Örnek:

int a=4,b=5;
Math.min(a,b); // 4 dönderir.

 

3.Math.pow(a,b) ==> a’nın ,b’ninci kuvvetini alır..Örnek:

int a=2,b=3;
Math.pow(a,b);// 2 üzeri 3 = "8" olduğundan 8 i dönderir.

 

4.Math.abs(a) ==> a’nın mutlak değerini alır.Örnek:

int a =-4;
Math.abs(a); // -4 ün mutlak değeri 4 olduğundan 4 ü dönderir.

 

5.Math.sqrt(a) ==> a’nın karekökünü alır.Çok kullanılan fonksiyonlardan biridir.Örnek:

int a =25;
Math.sqrt(25);//25 in karekökü 5 olduğundan 5 i dönderir.

6.Math.floor(a) ==>  a sayısını en yakın küçük sayıya yuvarlar.Örnek:

float a =2.3f;//float tanımlamalarında sayının sonuna f yazmak gerektiğini unutmayın.
Math.floor(a);// En yakın küçük tam sayı 2 olduğundan 2 dönderir.

 

7.Math.ceil(a) ==> a sayısını en yakın büyük tam sayıya yuvarlar.Örnek:

float a=2.3f;

Math.ceil(a);// 2.3 e en yakın büyük tam sayı 3 olduğundan 3 döndürür.

 

8.Math.round(a) ==> a sayısını  en yakın tam sayıya yuvarlar.Küsürat hangi tam  sayıya yakınsa onu döndürür.Eğer küsürat tam olarak ” .5 ” ise en yakın büyük sayıyı dönderir.Örnek:


float a=2.3f;

Math.round(a);//2.0  dönderir.

a=2.6f;

Math.round(a); //3.0  dönderir.

a=2.5f;

Math.round(a);// küsürat tam ortada olduğu için, en yakın büyük sayı olan 3.0'ı dönderir

 

9.Math.PI ==> Pi sayısını verir.Örnek:

Math.PI;//3.141592653589793 dönderir

 

10.Math.sin(a) ==> Radyan olarak girilen a açısının  sinüs değerini dönderir.Örnek:

Math.sin(30); // 0.8939966636005579 dönderir

 

11.Math.cos(a) ==> Radyan olarak girilen a açısının  cosinüs değerini dönderir.Örnek:

Math.cos(30); //-0.4480736161291702 dönderir

 

12.Math.E ==> E sayısını dönderir.Örnek:

Math.E;//2.718281828459045 dönderir.

 

13.Math.log(a) ==> E tabanına göre logaritma değerini alır.Örnek:


double a=Math.E;

Math.log(a); // log E tabanında E 1 olduğundan 1 dönderir

 

14.Math.log10(a) ==> Onluk tabana göre logaritma değerini alır.Örnek:


int a = 100;

Math.log10(a); // log10 tabanında 100, 2 olduğundan 2 yi dönderir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir